RL-KF-R007 Redlink alarm system Remote control in Sri Lanka

Compare
Operating volt – 12 V , Battery type – 23A 12V
Transmitting Freq – 433 Mhz

Transmiting distance -150 meter in the open area.

Operating volt – 12 V , Battery type – 23A 12V
Transmitting Freq – 433 Mhz
Transmiting distance -150 meter in the open area.
RL-KF-R007
Open chat
CCTV System Sri Lanka
Hello 👋